Prosjekter

SAGALI BOLIGFELT

I Sagali boligfelt er det opparbeidet 28 nye boligtomter. I tillegg kommer 30 boenheter i konsentrertfelt. I konsentrertfelt blir det oppført 3 blokker med 18 leiligheter. Det skal videre oppføres 5 rekkehus med tilsammen 12 leiligheter. Alt i alt består Sagali boligfelt av 65 boenheter når feltet er ferdig utbygd.
Klikk her for å se bilder av prosjektet