til top
Bestill katalog
  • Om oss

Om oss

Arne Rasmussen AS er en autorisert entreprenørforretning med for tiden 11 ansatte. Vi har spesialisert oss i rehabilitering, betongarbeid, trearbeid, nybygg og tilbygg.

Forretningsidè

Selskapets forretningsidè og formål er å drive entreprenørvirksomhet innen bygg og anlegg i Alta med omegn. Salg og oppføring av merkevaret Mesterhus inngår også i virksomheten.


Historie

Firmaet ble etablert av Arne Rasmussen i 1981. Han hadde allerede da lang erfaring fra byggebransjen, både som selvstendig næringsdrivende og som bygge- og anleggsleder. I 1998 ble firmaet omdannet til aksjeselskap.


Holdninger

Vi ønsker å videreføre Arne Rasmussen sine holdninger hva angår kvalitet, gode relasjoner til ansatte og kunder.

Kort sagt:

  • Vi vil alltid bestrebe oss på å levere det som forventes til rett tid.
  • Ansatte skal være i fokus med rett til trygge og trivelige arbeidsplasser.
  • Produksjonen skal være systematisk og rasjonell til beste for arbeidstakere og bedrift.
  • Vårt felles mål er å være best på kvalitet og behandling av medarbeidere og kunder.
  • Ansvarsbevissthet, kompetanse og tidsmessig utstyr skal bidra til at vi når våre mål.

 

Mesterhus

Vi er forhandler av Mesterhus i Finnmark. Grunntanken bak Mesterhus er å bygge kvalitetshus av din lokale byggmester, forankret i tradisjon, fagkunnskap, seriøsitet og solid håndverk i hele byggeprosessen.

Offentlig godkjent for ansvarsrett

Arne Rasmussen AS er av godkjenningsnemda i Statens byggtekniske etat godkjent for ansvarsrett.

Mesterbrev

Firmaet er byggmester med mesterbrev. Det betyr at vårt arbeid bærer preg av seriøsitet, fagkunnskap og ikke minst solid håndverk. Det betyr også at vi er en godkjent lærebedrift og kan ta inn lærlinger.